PROSIDING “CES” (CONFERENCE OF ELEMENTARY STUDIES) TAHUN 2022

Prosiding CES merupakan prosiding Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang mengkaji tentang pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar pada khususnya dan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi pada umumnya. Prosiding ini terbit dalam kurun waktu satu tahun satu kali yaitu pada bulan Februari.

ISSN: 2962-7656

Daftar Isi

Artikel

Anita Rachman Ainur Rofiqoh, Hanifah Dillah, Rossabela Rindiyanto
PDF
Arinta Rezty Wijayaningputri, Innany Mukhlishina, Murtyas Galuh Danawati
PDF
Badruli Martati
PDF
Bagus Nurul Iman
PDF
Berlina Titania Anggraenie, Diana Hanafiah, Yustrisya Ni’mahtus Sa’diah
PDF
Bunga Nur Fadillah, Kumala Sari, Michelle Andhi Aprilyne
PDF
Desy Crismas Silaban
Evi Rizqi Salamah
PDF
Farihah Farihah, M Ridlwan, Ratno Abidin
PDF
Firdah Annisa, Maulidiya Maulidiya, Siti Rahmawati
PDF
Fisqi Sabila Astuti, Hardita Angelia Putri Maharani, Nadiyah Azhar Firdausi
PDF
Fitri Hamidah, Andas Nidaa’an Khofiyya, Aurellia Faradita Putri
PDF
Girang Awan Satriyo Aji, Nila Roudlotul Jannah, Dimontiq Salsabila Putri Andy
Hanny Firtsanianta, Imroatul Khofifah
PDF
Hida Septina Syaikha, Anita Tri Wahyuni, Firda Aisyah Yulia Rachman
Holy Ichda Wahyuni, Yustrisya Nih’matus Sa’diah, Nisa’ Aqidatul Fithri, Andas Nidaa’an Khofiyya, Diana Hanafiah
PDF
Imroatul Mufida, M. Ridlwan, Ratno Abidin
PDF
Insyirah Insyirah
PDF
Jamal Thahir Karo Karo
PDF
Kunti Dian Ayu Afiani, Aurellia Faradita Putri
PDF
Lailatun Ni’mah, Adellisa Herawati, Juniar Sandrawati
PDF
Listyaningsih Listyaningsih
PDF
M. Muslih
PDF
mabtuhah mabtuhah, M. Ridlwan, Ratno Abidin
PDF
Meirza Nanda Faradita, Anita Rachman Ainur Rofiqoh
PDF
Meriyanti Meriyanti
PDF
Moh Rosidi, Wahono Wahono, Naili Sa’ida
PDF
Muhammad Julfi
PDF
Muhammad ‘Azmii Fakhruddin, Moh Amin Al Aziz, Dias Frendy Arangga
PDF
Musyarrofatul Jannah, Wahono Wahono, Naili Sa’ida
PDF
Nayla Amalia
PDF
Norjannah Norjannah
PDF
Pamujo Pamujo, Dynar Rizqi Mara Romadhoni
PDF
Putri Mustiningtyas, Wahono Wahono, Naili Sa’ida
PDF
Putri Wulandari Ningsih, Ira Nurmasari, Ahmad Mahmudi
PDF
Ninis Ayu Suryani, Maretta Ika Putri, Akhmad Saifuddin Zuhri
PDF
Reza Ivon Nurcahya, Wahono Wahono, Naili Sa’ida
PDF
Rina Ardiyati, Wahono Wahono, Naili Sa’ida
PDF
Rini Ramadhani
PDF
Rochima Fauqa Muamalah, Mega Desi Ambarwati, Muhammad Fauzi, Ishmatun Naila
Shadrissaid Shadrissaid, Wahono Wahono, Naili Sa’ida
PDF
Sherli Pentianasari, Ade Firmannandya
PDF
Siti Nuriya, Wahju Dyah Laksmi Wardhani, Shella Az Zahro
PDF
Sony Irianto
PDF
Sri Agustina, M Ridlwan, Ratno Abidin
PDF
Sumiati Sumiati, M. Ridlwan, Ratno Abidin
PDF
Susi Fatmala
PDF
Tiara Sevi Nurmanita, Siti Nurwatin
PDF
Tri Febriyani Handini, M. Ridlwan, Ratno Abidin
PDF
Warsono Warsono
PDF
Widia Nur Jannah, Aiman Faiz, Qonita Pradina
PDF
Yesita Tria Arisanti, Wahono Wahono, Naili Sa’ida
PDF
Erni Yuliastutik, M. Ridlwan, Ratno Abidin
PDF